Socialinės raidos temos

Socialinės raidos temos

Lytiškumas socialiniame darbe

Programa skirta supažindinti ir aptarti įvairius lytiškumo aspektus dirbant socialinį darbą – lyties sampratą, lytiškumo įtaką profesionaliam santykiui, darbą su klientais lytiškumo temomis.

Mokymuose pristatoma šiuoalikiniai teoriniai požiūriai į lytiškumą, aptariami įvairūs su lytiškumo patyrimu susiję reiškiniai bei jų ryšys su socialinio darbo praktika. Praktiškai mokomasi naudoti įvairius praktinius įrankius dirbant su savo klientais lytiškumo temomis (ypatingai paaugliais ir jaunuoliais). Pateikiami paprasti praktiniai įrankiai leidžiantis siekti lyčių lygių galimybių savo klientų tarpe ir įstaigoje.
Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinių įstaigų vadovaujančiam personalui, socialiniams pedagogams.
Programos trukmė 16 val. (2 dienos).

Darbas bendruomenėje

Programa skirta supažindinti žmogiškųjų profesijų atstovus su pagrindiniais darbo bendruomenėje principais ir Kitokių projektų sukurtu metodiniu įrankiu – Bendruomenės piramidė™

Programa yra unikali tuo, kad jos metu dalyvaujantieji gaus praktišką įrankį konkrečios bendruomenės analizavimui bei kryptingo darbo su šia bendruomene planavimui. Programos metu dalyviai per praktines užduotis gilinsis į bendruomenės dinamikos aspektus ir  apmąstys savo kasdienę praktiką per šio įrankio prizmę, paremtą keturiais esminiais stiprios bendruomenės bruožais – bendruomene kaip ypatingu ryšiu tarp žmonių; bendruomene, kaip ypatinga erdve; bendruomene kaip ypatinga bendra veikla kartu ir bendruomene kaip ypatingu išmanymu (kompetencija).
Mokymai skirti žmogiškųjų profesijų atstovams – socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, viešojo administravim specialistams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, visuomenininkams.
Programos trukmė 8-24 val. (1-3 dienos)

Darbas su smurtą patyrusiais asmenimis

Seminare supažindinama su įvairiais smurto patyrimo aspektais, pasekmėmis asmenybei, potrauminio streso sindromu bei esminiais pagalbos smurtą patyrusiems žmonėms taikiniais. Mokomasi socialinių ir psichologinių asmeniui esančiam krizėje pagalbos principų. Seminaro metu stiprinami praktiniai į pokytį orientuoto konsultavimo įgūdžiai, aptariamos konkrečios situacijos ir pagalbos galimybės jose, analizuojami sudėtingi atvejai.

Seminaras skirtas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams
Programos trukmė 16 val. (2 dienos)

Darbas su priklausomais asmenimis

Seminaras supažindina su darbo su nuo cheminių medžiagų priklausomais žmonėmis principais, praktiškai nagrinėjamos tame darbe pasitaikančios sudėtingos, dileminės situacijos. Seminare pristatomos priklausomybės kilmės teorijos, kompleksinis požiūris į darbą su priklausomu asmeniu bei jo aplinka, socialinės intervencijos būdai ir taikiniai, mokomasi atpažinti priklausomybę. Seminaro dalyviai susipažįsta su nedirektyvaus į pokytį orientuoto konsultavimo principais. Praktinėje seminaro dalyje nagrinėjamos ir panaudojant Dilemų teatro metodą atkuriamos sudėtingos situacijos, pasitaikančios dirbant su priklausomais asmenimis, drauge ieškomi galimi jų sprendimo būdai, stiprinama asmens dirbančio su priklausomybe sergančiais žmonėmis psichologinė parengtis.

Sergančių artimųjų ilgalaikės slaugos psichologiniai aspektai

Praktinis seminaras skirtas asmenims slaugantiems sunkiai sergančius artimuosius bei savanoriams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems slaugos srityje. Seminaro tikslai ugdyti artimuosius slaugančių asmenų socialinius ir psichologinius gebėjimus, kurių reikia slaugant ilgą laiką sergantį asmenį, mokytis įveikti ilgalaikį stresą, suteikti su šia sritimi susiduriantiems profesionalams papildomų žinių, sukurti erdvę, kurioje asmenys galėtų pailsėti, pasidalinti patirtimi, gauti naujų žinių ir pastiprinimą.

Seminaras padėtų suprasti dėsningumus, būdingus sergančiųjų bendravimui ir mokytis būdų, kaip palengvinti savo bendravimą su jais. Pagrindinės temos: pagalbos santykis, asmeniniai išgyvenimai užsiimant slauga, slaugančio artimąjį perdegimo sindromas, savęs sustiprinimo būdai, dalinimasis savo patirtimi grupėje, turinčioje panašios patirties, asmeninio “gelbėjimosi plano” sudarymas

Socialinės srities darbuotojų ilgalaikė ugdymo programa

Esminė programos idėja – visapusis socialinės srities profesionalų ir socialines paslaugas teikiančių savanorių ugdymas. Programa susideda iš 4 esminių dalių – patirtinio bendrųjų kompetencijų ugdymo seminaro, bendrųjų kompetencijų praktikos, profesinių kompetencijų ugdymo seminaro ir profesinės praktikos. Programos metu dalyvaujantieji sualaukia didelio dėmesio sau kaip asmeniui, išsikelia asmeninius bendrųjų kompetencijų stiprinimo tikslus, dirba su savo pasirinktomis bendrosiomis kompetencijomis (pvz. bendradarbiavimas komandoje, savo pozicijos atstovavimas, gebėjimas planuoti) patirtiniame seminare ir praktikos metu, konsultuojasi grupinėse konsultacijose. Profesinės kompetencijos, svarbios konkrečiai besimokančiųjų grupei (pvz. darbas su jaunuoliais, darbas su bendruomene, klientų konsultavimas, etc.) stiprinamos profesinių kompetencijų seminaro metu ir atliekant profesinę praktiką, bei ją aptariant.

Data

2016 sausio 26

Tags

Mokymai, Socialinė raida

Please publish modules in offcanvas position.