Image

Organizacijos kultūrai

Galimų paslaugų spektras šioje srityje - labai platus. Nuo konsultacinių seminarų, nutaikytų į santykių pagilinimą ir tarpusavio įtampų sumažinimą iki ilgalaikių kultūros vystymo projektų.

Pasiūlymai komandai

Pavyzdys - padalinio (ar vadovų komandos) patirtinis lauko seminaras, kurį vadiname Pramoga su pamoka.

Daugiau ČIA

Nauda: išgyvenamas bendras nuotykis, sustiprėja ryšiai tarp kolegų, padidėja dėmesys santykio kokybei.

Daugiau ČIA

Savireguliuojančios organizacijos kultūra

Šiuo metu įgyvendiname projektą finansuojamą pagal ES investicijų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ 

Tikslas: analizuoti jau egzistuojančias organizacijų savireguliacijos praktikas, pastebėti iššūkius, su kuriais susiduria komandos bei kolektyvai diegdami modernią vadybą savo įmonėse.

Daugiau apie projektą
 

Darbuotojų iniciatyvos įdarbinimo projektai

Pavyzdys - vertybių ambasadorių grupė, suburta iš nevadovų tarpo, jai suteikiamas pradinis impulsas (“kick-off”) ir ji konsultuojama pakeliui.
Nauda: į organizacinės kultūros vystymo darbus įsitraukia darbuotojai, praturtėja jų darbo patirtis, organizacijoje vyksta nestandartiniai projektai, darbuotojai turi galimybę pilniau, įvairiau įdarbinti savo talentus ir idėjas

Vertybių diegimo projektai

Pavyzdys - kelių žingsnių projektas, kuris prasideda vertybių gryninimo ir formulavimo sesija (siauresniame vadovų rate arba platesniuose keliuose darbuotojų ir vadovų ratuose), tęsiasi vertybių integravimo (į esamus procesus ir procedūras) etapu ir vainikuojasi darbuotojų iniciatyvos įdarbinimo projektu.
Nauda: stiprus ir gilus impulsas organizacinei kultūrai, įsukamas svarbus org. kultūros įtakojimo instrumentas, didėja darbuotojų įsitraukimas ir vadovų sąmoningumas apie santykių ir bendradarbiavimo kokybę.

Darbuotojų įtraukimo į strategiją projektai

Pavyzdys - bent dviejų žingsnių projektas, kuris prasideda nuo “atšildančių” lauko seminarų padaliniuose (pramoga su pamoka), kurių pabaigoje padidėjęs žmonių atvirumas ir įsitraukimas įdarbinamas surenkant jų reakcijas ir įžvalgas apie esamą bendradarbiavimo ir vertės kūrimo situaciją organizacijoje; surinkta medžiaga toliau “virškinama” vadovų strateginėje sesijoje, kurioje dėliojami tikslai organizacijos tolesniam vystymui ir stiprinimui.
Nauda: darbuotojai tampa strategijos bendraautoriais, vadovai dėlioja tikslus pasitikrinę savo įsivaizdavimus apie situaciją su dideliu ratu susijusių kolegų.

Strateginių sesijų moderavimas

Pavyzdys - strateginė sesija su vienos dienos komandiškumo seminaro įžanga.
Nauda: sulėtėja tempas, vadovai atsigręžia vienas į kitą (pamato žmogų viens kitame), pagerėja kalbėjimo ir klausymo kokybė, daugiau aštresnės kalbos apie esmę, nepamirštami/prisimenami “minkšti” organizacijos aspektai.

Kontaktai

Pylimo g. 31-3, 01309 Vilnius

Tel.+370 5 2614026

El.paštas: info@kitokieprojektai.net

Naujienlaiškis