Naujienos

Naujienos (5)

Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriais asociacija "Druskininkų šeimos paramos centras“, VšĮ "Kitokie projektai", VšĮ "Paramos vaikams centras" ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“. Projektas parengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinat paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padedant derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projekto veiklos skirtos visoms druskininkiečių šeimoms. Nuo projekto pradžios veiklose jau dalyvavo daugiau kaip 1000 druskininkiečių. Projekto metu "vieno langelio" principu Druskininkų savivaldybės šeimoms sudaryta galimybė gauti kompleksines paslaugas: paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“, psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai, konsultacijos, mediacijos paslaugos, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos bei vaikų priežiūros paslaugos tiems tėvams, kurie gaus kompleksines paslaugas šeimai bendruomeniniuose šeimos namuose. Paslaugos šeimoms yra siūlomos gaunant informaciją iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijų, veikiančių bendrojo lavinimo mokyklose, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šeimos tarybos, pačioms šeimoms kreipiantis dėl pagalbos. Projekto dalyviai paslaugas gali gauti keliose numatytose veiklose. 2019 m. rugsėjo – 2021 m. birželio mėn. buvo teikiamos asmeninio asistento paslaugos asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, ne jaunesniems nei 16 m. ir ne vyresniems nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius. Šias paslaugas gavo 21 asmuo. 2020 m. gruodžio – 2021 m. birželio mėn. buvo organizuojama pagalba asmenims susiduriantiems su gyvenimo sunkumais įtakotais COVID-19 ligos. Maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų prekių nupirkimo ir pristatymo paslaugą bei pagalbą sumokant mokesčius gavo 109 asmenys, priklausantys didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos forma grupei, tai yra, senyvo amžiaus (nuo 65 metų) ar negalią turintys asmenys nuo 16 metų. Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija. Projekto partneriai: asociacija "Druskininkų šeimos paramos centras“, VšĮ "Kitokie projektai", VšĮ "Paramos vaikams centras" ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“. Įgyvendinimo vieta – Druskininkų savivaldybė. Bendra projekto vertė – 305924,11 eurai. Projekto pradžia – 2018 m. balandžio 13 d. Projekto pabaiga – 2022 m. birželio 30 d. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. https://www.facebook.com/dspcentras/
Trečiadienis, 17 lapkričio 2021 14:34

Erasmus+ kviečia

VšĮ “Kitokie projektai” kartu su Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centru kviečia mokytojus, klasių auklėtojus, klasių kuratorius, socialinius pedagogus, mokyklų psichologus dalyvauti ilgalaikėje 42 valandų mokymų programoje “Socialiniai tinklai: nauda ir pavojai”, kurią sudaro mokymai, konsultacijos ir praktinis pritaikymas su mokiniais savo aplinkoje. Mokymų programos tikslas - parengti specialistus, galinčius sąmoningai ir kryptingai kalbėtis su mokiniais apie socialinių tinklų naudojimą, suteikti jiems įrankius naudotis socialiniais tinklais, o ne būti jų valdomiems. Ilgalaikė mokymų programa prasideda intensyviais dviejų dienų mokymais, po kurių dalyviai turi reguliarias konsultacijas praktinio pritaikymo savo aplinkoje su mokiniais metu. Ilgalaikės mokymų programos trukmė 42 val. 2021 m. gruodžio 16-17 dienomis vyks intensyvūs dviejų dienų mokymai Trinapolio rekolekcijų namuose, Vilniuje. 2022 m. sausio - birželio mėnesiais vyks konsultacijos ir praktinis pritaikymas su mokiniais savo aplinkoje. Bus galimybė dalintis patirtimi su kolegomis iš Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės. 2022 m. rugsėjo mėnesį vyks mokymų programos uždarymo renginys Vilniuje. Ši ilgalaikė mokymų programa yra Erasmus+ projekto “Socialiniai tinklai: nauda ir pavojai” Nr. 2020-1-UK01-KA201-078830 dalis, kuris įgyvendinamas kartu su partneriais iš Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės. Tai puiki galimybė praplėsti savo kolegų ratą ir įsitraukti į tarptautinį bendradarbiavimą bei keitimąsi patirtimi. Ilgalaikė mokymų programa yra akredituota, dalyviams pažymėjimai įteikiami pabaigus visą programą. Registracija į mokymų programą vyksta iki 2021 m. gruodžio 9 dienos. Registracijos formą rasite čia: https://forms.office.com/r/k4NkKCrWre Užsiregistravę dalyviai gaus papildomą laišką e. paštu, nurodantį visas papildomas detales. Mokymų programos lektoriai: Vaiva Stanionė, Gintautas Katulis, Ema Pakeltytė. Daugiau informacijos apie šią ilgalaikę mokymų programą ir Erasmus+ projektą galite rasti žemiau paspaudę nuorodą "Atsisiųsti priedus: Daugiau čia".
Antradienis, 29 gegužės 2018 08:50

„Via experientia“ kviečiaKitokie projektai® partnerių tinklas - tarptautinė patirtinio mokymosi akademija VIA EXPERIENTIA kviečia vadovus, mokymų trenerius, fasilitatorius ar kitaip už žmonių darbą, mokymąsi ir augimą organizacijose atsakingus žmones dalyvauti savo programose.

Vasaros pabaigoje ir rudenį prasideda dvi tarptautinės mokymų programos, kurios, tikime, yra vertos Jūsų ar Jūsų kolegų ar draugų dėmesio. Dabar - geriausias laikas užpildyti dalyvio anketą!

Daugiau informacijos apie ilgalaikę programą „Facilitating Groups & Leading Teams“

Daugiau informacijos apie mokymus „The Art of Dynamic Conversation“Kitokie projektai atlieka mokslinės ir eksperimentinės plėtros tyrimą
Kad klientai gautų profesionalias paslaugas, mes siekiame, kad jos būtų pagrįstos tyrimais.
Šiuo metu atliekame tyrimą, finansuojamą pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ http://vz.lt/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2017/02/23/2-mln-eur-inovacijoms-gerins-mokymo-procesus#ixzz4e24evU00

Šio projekto tikslas - analizuoti jau egzistuojančias organizacijų savireguliacijos praktikas, pastebėti iššūkius, su kuriais susiduria komandos bei kolektyvai diegdami modernią vadybą savo įmonėse.

Tyrinėsime, kokie santykiai organizacijose, kokios praktikos, lyderystės elementai jau dabar padeda sėkmingai veikti neapibrėžtumo sąlygomis. Mes kuriame įrankius, kurie padėtų organizacijoms veikti pagal jų poreikius, iškylančius ir besikeičiančius adaptuojantis prie neapibrėžtumo. Mes stebėsime egzistuojančias praktikas, kai organizacijos naudoja savireguliacijos principus, pasirinkome Lietuvą ir panašias šalis - Nyderlandus ir Daniją.

VšĮ „Kitokie projektai” projektas „VšĮ „Kitokie projektai“ investicijos į MTEP“ (Nr. J05-LVPA-K-01-0164) įgyvendinamas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai“. Į projektą investuojama beveik 270 tūkst. Eur, iš kurių 116 tūkst. Eur dalis - iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Sekite mus, dalinsimės naujausiais rezultatais ir įžvalgomis per visus metus.

Pirmadienis, 27 kovo 2017 09:28

Vidine parengtimi grįstas ugdymas

Pristatome naują mūsų projektą. Tai knyga, kurioje Kitokie projektai apibendrina savo kitoniškumą, darbo metodus ir požiūrius, kuriais vadovaujasi konsultuodami, ugdydami, tyrinėdami žmones įvairiose organizacijose. Daugiau

Please publish modules in offcanvas position.